ARTIST.CZ  jsou stránky věnované současnému českému umění. Prezentovaní autoři byli vybráni zcela subjektivně bez nároku na vyčerpávající přehled české scény.
Stejně tak prezentovaná díla jsou vybrána pouze dle vkusu autora těchto stránek.

Stránky artist.cz jsou sesterským webem galerieart.cz, který se zabývá především prodejem výtvarného umění. Odkaz na web galerieart.cz najdete na úvodní straně.
Stránky artist.cz zaměřeny spíše na prezentaci práce jednotlivých umělců a faktografické informace o jejich životě a díle.

Na úvodní straně najdete též výběr odkazů na webové prezentace některých českých umělců.

                                                      Luboš Jelínek, artist.cz

zpět